Khoa học xã hội Việt Nam, số 8 - 2023
Vũ Quý Sơn
3-11
Xung đột quân sự Nga - Ukraine và tác động tới công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
PDF
Trần Thị Hải Yến, Nguyễn Hà Thu
12-19
Quan hệ Nga - Trung giai đoạn hiện nay: nhìn từ chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình
PDF
Hoàng Huệ Anh
20-28
Một số định hướng chính sách quan trọng tại Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc
PDF
Trần Hoàng Long, Nguyễn Đắc Tùng
29-37
Hợp tác quốc phòng vùng lãnh thổ Đài Loan và Mỹ giai đoạn 2016-2023
PDF
Trịnh Thị Phượng
38-46
Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến việc làm của người khuyết tật tại Việt Nam
PDF
Phan Thị Xuân Hằng
47-54
Phát triển du lịch bền vững ở Ninh Thuận
PDF
Võ Trung Tín, Nguyễn Quốc Đạt
55-62
Quy định pháp luật môi trường về thị trường các-bon và những thách thức khi triển khai tại Việt Nam
PDF
Đậu Công Hiệp
63-70
Đảng cầm quyền trong Nhà nước kiến tạo phát triển: kinh nghiệm của Nhật Bản và bài học cho Việt Nam
PDF
Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Xuân Thanh
71-80
Quảng Nam - Trung Kỳ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX tiềm năng và vị thế kinh tế
PDF
Cao Việt Anh
91-100
Kỳ Ngoại hầu Cường Để (1882-1951): một trường hợp tương quan Pháp-Nhật
PDF
Nguyễn Thị Lệ Hà
101-109
Tìm hiểu những thay đổi trong bộ máy quản lý ở làng xã đồng bằng Bắc Kỳ từ đầu thế kỷ XX-1945
PDF
Bùi Thị Hà
81-90
Hệ thống thủy nông sông Chu (Thanh Hóa) đầu thế kỷ XX
PDF
Nguyễn Bảo Trang
110-117
Bước đầu so sánh về quy định mại dâm thời kỳ thuộc địa (trường hợp Surabaya và Sài Gòn)
PDF
Đỗ Thị Hạnh, Vũ Thị Phương Thoa
118-128
Đánh giá của doanh nghiệp về kỹ năng sử dụng tiếng Anh tại nơi làm việc của cựu sinh viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
PDF