Khoa học xã hội Việt Nam, số 6 - 2023
Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hồng Quân
3-13
Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc về quân sự, dự báo tới năm 2030, tác động và hàm ý chính sách cho Việt Nam
PDF
Nguyễn Hoàng Diễm My, Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Đức Kiên, Trần Huỳnh Bảo Châu, Phạm Huỳnh Thanh Vân, Bùi Dũng Thể
14-25
Đánh giá của hộ gia đình về tác động kinh tế và xã hội của khan hiếm nước trong sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long
PDF
Cao Thị Thuyết, Nguyễn Ngọc Truyền, Nguyễn Văn Chung, Dương Ngọc Phước, Trần Thị Ánh Nguyệt, Hồ Lê Phi Khanh, Trương Văn Tuyển
26-35
Hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng của các hộ dân ở vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai
PDF
Lê Xuân Thủy, Nguyễn Quang Bình
36-41
Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Lênin trong tình hình mới
PDF
Nguyễn Huy Điểm, Nguyễn Thế Hanh
42-50
Nhân tố tác động đến năng lực phản biện khoa học trong đấu tranh tư tưởng, lý luận của giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay
PDF
Đỗ Thị Hương, Nguyễn Quỳnh Anh, Lê Hà Diệu Ly, Vũ Hà Duyên, Bùi Thiên Bảo, Đoàn Diệu Linh
51-59
Tác động của marketing truyền miệng điện tử đến ý định sử dụng dịch vụ tại nhà hàng Haidilao của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội
PDF
Ngô Thị Tuyết Mai, Tô Hạnh Trang, Hoàng Linh Giang
60-69
Tác động của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
PDF
Nguyễn Thanh Tùng
70-78
Bảo đảm an sinh xã hội đối với lao động phi chính thức ở Việt Nam
PDF
Nguyễn Văn Kim
79-88
Thương cảng quốc tế Vân Đồn: tiềm năng, vị thế và các quan hệ vùng, liên vùng
PDF
Vũ Duy Mền
89-98
Bàn thêm về danh xưng “Thổ hào” - “Hào trưởng” Khúc tam chúa
PDF
Nguyễn Thị Vĩnh Linh
99-107
Quảng Nam trong chính sách thương mại hướng biển thời chúa Nguyễn (thế kỷ XVII-XVIII)
PDF
Nguyễn Doãn Minh, Nguyễn Thị Hồng Lê
108-119
Gốm hoa nâu thời Trần trang trí văn “mây như ý”1 tại Hoàng thành Thăng Long: nhận thức từ nghiên cứu so sánh
PDF
Lê Thị Mùi, Lê Minh Anh
120-128
Xu hướng biến đổi và sự phát triển mạng lưới xã hội ở tộc người thiểu số vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh mới
PDF