Khoa học xã hội Việt Nam, số 11 - 2023
Nguyễn Thị Quế Hương, Phạm Quang Tùng, Trần Anh Châu
3-13
Đời sống kinh tế của cộng đồng Chăm theo Đạo Hồi (Islam) ở Việt Nam hiện nay
PDF
Trần Quý Long
14-22
Bạo lực thể chất trẻ em trong gia đình và các yếu tố ảnh hưởng
PDF
Bùi Thị Hồng Hà
23-32
Kỹ năng số của lực lượng lao động: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn tại Việt Nam
PDF
Ngô Hương Giang
33-41
Vấn đề tri thức và văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa
PDF
Võ Thị Kim Huệ
42-52
Giảm nghèo bền vững ở vùng Tây Nam Bộ: Thách thức và một số khuyến nghị chính sách
PDF
Nguyễn Tuấn Anh
53-60
Công nghiệp văn hóa và chính sách phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam
PDF
Nguyễn Hồng Thu
61-70
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
PDF
Phạm Thị Thu Hiền
71-78
Văn hoá gia đình Việt Nam thời phong kiến và những giá trị kế thừa trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
PDF
Nguyễn Thị Phương Hà, Nguyễn Thị Vân Anh
79-85
Bàn về việc thành lập toà chuyên trách sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
PDF
Nguyễn Thị Hải
86-94
Vai trò của người Hoa trong các cảng thị và thương mại nội địa vùng Thuận - Quảng thế kỷ XVII - XVIII
PDF
Tạ Hữu Dực, Tạ Thị Tâm
95-103
Tính di động trong chiến lược sinh kế của người Hmông mua bán trâu ở một chợ vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc
PDF
Phạm Thị Oanh
104-114
Gốm men trắng thời Lê Trung hưng khu di tích Hoàng thành Thăng Long: Đặc trưng và giá trị
PDF
Lê Thị Ngọc Điệp, Trương Thị Lam Hà
115-128
Đời sống văn hóa gia đình của cư dân ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hóa hiện nay
PDF