Khoa học xã hội Việt Nam, số 7 - 2023
Phùng Thanh
3-10
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò chiến lược của dân quân tự vệ và du kích trong sự nghiệp cách mạng
PDF
Phan Thị Luyện
11-20
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
PDF
Nguyễn Thế Phúc
21-27
Bàn về quan điểm “quyền lực thống nhất là không được kiểm soát”
PDF
Dương Hương Giang, Nguyễn Thế Hưng, Tống Thị Mỹ Thi
28-38
Hoạt động phòng chống thiên tai trong các trường tiểu học và trung học cơ sở ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
PDF
Nguyễn Văn Nhất, Bùi Quang Kha
47-56
Giáo dục lý luận chính trị cho chính trị viên trong quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh
PDF
Tống Thị Hải Hạnh, Hoàng Hồng Hiệp
57-67
Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của cư dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi dưới tác động của công nghiệp hóa
PDF
Phạm Anh Tuấn, Bùi Nhật Huy
68-75
Chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ của Trung Quốc
PDF
Ngô Trọng Quân, Đỗ Thu Hương
76-83
Công ước Singapore về hòa giải và khuyến nghị gia nhập cho Việt Nam
PDF
Bùi Hữu Toàn
76-83
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Trọng tài thương mại và Toà án ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
PDF
Nguyễn Thị Phương Chi
84-93
Đặc sắc đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa ở Thăng Long cuối thế kỷ XVI và thế kỷ XVII
PDF
Nguyễn Thị Dung Huyền
94-102
Quá trình xây dựng và phát triển y tế lưu động ở miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1954-1975
PDF
Nguyễn Thị Song Hà
103-110
Biến đổi trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và công tác bảo tồn, phát huy trong đời sống hiện nay
PDF
Trần Minh Hằng, Lý Hành Sơn
111-118
Quan hệ nhóm tộc người - tôn giáo của người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận với quốc gia trong phát triển hiện nay
PDF
Phạm Thị Cẩm Vân
119-128
Hoạt động mua bán lâm sản ngoài gỗ của các tộc người khu vực biên giới huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
PDF