Khoa học xã hội Việt Nam, số 3 - 2023
Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Bình
3-11
Tư tưởng về cải tiến và đổi mới bộ máy nhà nước và thanh tra nhà nước trong tác phẩm Thà ít mà tốt của Lênin
PDF
Hoàng Thu Trang
12-19
Bảo đảm an ninh kinh tế trong phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế ở Việt Nam hiện nay
PDF
Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Thanh Huyền
20-29
Chỉ số an ninh sức khỏe toàn cầu: những cảnh báo và một vài khuyến nghị cho Việt Nam
PDF
Huỳnh Thị Ánh Phương
30-40
Tiếp cận hỗ trợ an sinh xã hội của hộ gia đình nông thôn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (nghiên cứu trường hợp tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế)
PDF
Bùi Hải Thiêm
41-49
Tiếp cận thể chế về phòng, chống tham nhũng: hệ thống liêm chính quốc gia
PDF
Trần Viết Quang, Nguyễn Thị Diệp
50-57
Giáo dục đạo đức cho cán bộ theo yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ
PDF
Hoàng Xuân Long, Hoàng Lan Chi
58-66
Một số vấn đề về đổi mới và phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay
PDF
Phạm Thị Thúy Hồng
67-73
Vận dụng quan điểm Đại hội XIII của Đảng về chuyển đổi số nâng cao chất lượng hoạt động báo chí - truyền thông
PDF
Hoàng Nguyên Khai, Nguyễn Đắc Hưng
74-81
Phát triển thanh toán trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số tại Việt Nam hiện nay
PDF
Trần Danh Phúc
82-90
Tội đánh bạc ẩn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
PDF
Nguyễn Khắc Sử, La Thế Phúc, Vũ Tiến Đức, Lương Thị Tuất
91-102
Các di tích Đá cũ ở thung lũng Phú Thiện, Gia Lai: tư liệu và nhận thức
PDF
Nguyễn Công Thảo
103-111
Thách thức trong nghiên cứu về bản sắc văn hóa tộc người ở nước ta trong bối cảnh hiện nay
PDF
Mai Nhật Minh, Lương Nguyễn Ngọc Mai, Cao Thị Huế , Đỗ Phạm Quỳnh Anh, Nguyễn Vũ Hoàng
112-120
“Rites de Passage” trong trải nghiệm xuyên quốc gia của du học sinh Việt Nam
PDF
Nguyễn Hữu Sơn
121-128
Biên độ những đối nghịch tác giả, văn bản và nghệ thuật trữ tình thơ Nôm Hồ Xuân Hương
PDF