Khoa học xã hội Việt Nam, số 9 - 2023
Đỗ Thị Kim Hoa
3-10
Giá trị dân chủ Việt Nam: Sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại
PDF
Phan Thuận*, Vũ Quang Hưng**
11-19
Xuất cư ở Cà Mau: Thực trạng và đề xuất chính sách
PDF
Phan Đức Nam
20-29
Nhận thức, thái độ và hành vi về bảo vệ môi trường của nông dân ngày nay
PDF
Đặng Cẩm Tú , Nguyễn Hương Trà
30-38
Các khuôn khổ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện của Việt Nam: Thực trạng và triển vọng
PDF
Lê Thị Thu
39-46
Đồng thuận xã hội trong cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
PDF
Tống Thùy Linh*, Cao Thị Thúy**
47-56
Chính sách thúc đẩy ươm tạo đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở vùng lãnh thổ Đài Loan
PDF
Lê Ngọc Tường Vi
57-64
Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt Nam
PDF
Trần Hồng Nhung*, Nguyễn Thị Thủy**
65-72
Các biện pháp nâng cao hiệu quả thi tuyển quan chức ở Việt Nam từ thế kỷ XV-XIX và những giá trị kế thừa
PDF
Đào Phương Chi
73-85
Chân dung “Tả văn” trong làng xã Việt Nam thời quân chủ qua góc nhìn văn bản tục lệ Hán Nôm
PDF
Nguyễn Lan Dung
86-92
Cơ quan công chính Đông Dương trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
PDF
Lê Ngọc Huynh
93-101
Sử dụng mạng xã hội của một số tộc người ở vùng biên giới tỉnh Lào Cai
PDF
Bùi Văn Long
102-110
Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc cầu cổ khu vực châu thổ Bắc Bộ (thế kỷ XVI - XX)
PDF
Lài Thị Vân
111-120
Sự tích hợp các yếu tố tín ngưỡng qua nghi lễ tang ma của người Tày ở Đắk Lắk
PDF
Nguyễn Thị Chung, Dương Kim Huệ
121-128
Ứng dụng các phương thức chữa lỗi cho sinh viên trong các tiết dạy nói tiếng Anh
PDF