Khoa học xã hội Việt Nam, số 12 - 2023
Nguyễn Đình Tuấn
5-13
Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số
PDF
Lê Thu Hiền*, Ngô Thu Trà My**
14-27
Nhu cầu nâng cao năng lực số của thanh niên hiện nay
PDF
Đào Thị Hiếu, Lê Minh Chiến, Vũ Thị Thùy Dung, Phạm Hồng Hải, Nguyễn Thị Thục Duyên
28-37
Đánh giá mức độ hài lòng về việc làm sau tốt nghiệp của cựu sinh viên Trường Đại học Đà Lạt
PDF
Lê Thị Hằng Nga
37-45
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Hoa Kỳ: Ý nghĩa biểu tượng và những kết quả thực tế
PDF
Vũ Vân Anh
46-54
Xung đột Nam Sudan (2011-2023): Mô hình đa đường cong và bản đồ xung đột
PDF
Nguyễn An Hà
55-65
Quan hệ hợp tác Việt Nam - EU chặng đường 30 năm phát triển và xu thế tới 2030
PDF
Trần Thị Mai Phước
66-71
Bàn về giải pháp hoàn thiện pháp luật phân cấp quản lý kinh tế tại Việt Nam
PDF
Đinh Thị Thanh Thủy
72-80
Kiểm soát điều kiện mua bán thuốc lá bằng pháp luật ở Việt Nam hiện nay
PDF
Nguyễn Thị Hạnh, Quảng Văn Kiểm, Dương Mạnh Linh
81-89
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sơn La
PDF
Phạm Thị Thơm
90-99
Chính sách quản lý gạo của nhà Nguyễn dưới triều vua Tự Đức (1848-1883)
PDF
Phạm Văn Dương
100-108
Một vài cảm nhận về văn hóa xứ Đoài trong bối cảnh đô thị hoá
PDF
Bàn Tuấn Năng
109-115
Từ lễ cấp sắc của người Dao: Suy nghĩ về việc xây dựng cộng đồng cư dân theo xu hướng chia sẻ văn hóa trong quản lý và khai thác di sản văn hóa tộc người
PDF
Nguyễn Thị Mỹ Hiền
116-124
Thế giới thiên nhiên trong thơ tượng trưng Bích Khê
PDF