Hoạt động khoa học » Hội thảo khoa học

Hội thảo “Khoa học xã hội và Nhân văn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW: Thực trạng và định hướng phát triển trong thời gian tới”

10:00 - 05/10/2022

Sáng ngày 04/10/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội thảo "Khoa học xã hội và nhân văn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW: Thực trạng và định hướng phát triển trong thời gian tới". Hội thảo là một trong những hoạt động tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW theo sự chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương và trực tiếp là Ban Tuyên giáo Trung ương. Hội thảo còn nhằm hướng tới việc đề xuất các quan điểm, mục tiêu, giải pháp xây dựng và phát triển khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) trong giai đoạn đến năm 2030, định hướng tới năm 2045.

Hình ảnh: Hội thảo “Khoa học xã hội và Nhân văn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW: Thực trạng và định hướng phát triển trong thời gian tới” số 1
TS. Đặng Xuân Thanh và GS.TS. Phạm Văn Đức chủ trì Hội thảo

Tham dự hội thảo có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Quang Thành, Vụ trưởng Vụ Khoa học xã hội & Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học & Công nghệ; PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Viện Hàn lâm có TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Phạm Văn Đức, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các nhà quản lý, nhà khoa học từ các Bộ, Ban, ngành (Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Đại học Kinh tế Quốc dân, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng) cùng đại diện lãnh đạo các ban chức năng, viện nghiên cứu và tạp chí thuộc Viện Hàn lâm.
 
Hình ảnh: Hội thảo “Khoa học xã hội và Nhân văn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW: Thực trạng và định hướng phát triển trong thời gian tới” số 2
GS.TS. Hồ Sỹ Quý, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội trình bày tham luận tại Hội thảo

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu khai mạc tại Hội thảo, TS. Đặng Xuân Thanh nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt đông đảo của các đại biểu tham dự. Phó Chủ tịch Đặng Xuân Thanh nhấn mạnh sự cần thiết của việc đánh giá thực trạng phát triển cũng như vai trò của các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong 10 năm qua, kể từ khi Nghị quyết 20-NQ/TW được ban hành và đi vào cuộc sống.
 
Theo đó,Nghị quyết số 20-NQ/TW năm 2012 đã ghi nhận những đóng góp khoa học xã hội và nhân văn trong việc cung cấp những luận cứ khoa học trong công tác hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống các quan điểm phát triển đất nước và sự hình thành phát triển của dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, bảo toàn các giá trị văn hóa Việt Nam. Bên cạnh sự ghi nhận những vai trò, vị trí đóng góp khoa học xã hội và nhân văn đối với sự phát triển của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết 20-NQ/TW đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân khoa học công nghệ nói chung và KHXH & NV nói riêng chưa thực sự trở thành động lực quan trọng, động lực chính cho sự phát triển đất nước. Nghị quyết 20 cũng đã xác định rõ mục tiêu phát triển đồng bộ các lĩnh vực KHXH& NV, khoa học tự nhiên, khoa học kĩ thuật và công nghệ cũng như trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đã đề cập đến Khoa học lý luận chính trị bảo đảm luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước.
 
Hình ảnh: Hội thảo “Khoa học xã hội và Nhân văn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW: Thực trạng và định hướng phát triển trong thời gian tới” số 3
PGS.TS. Đinh Ngọc Giang trình bày tham luận tại Hội thảo

Thông qua Hội thảo, TS. Đặng Xuân Thanh mong muốn, các đại biểu sẽ cùng thảo luận, đánh giá khách quan thực trạng phát triển đối với các lĩnh vực KHXH&NV cũng như vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển đất nước; làm sáng tỏ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp căn bản Nghị quyết số 20, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước; chỉ ra những vấn đề, xác định nguyên nhân tồn tại và đặc biệt là vai trò khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh thế giới đầy biến động như hiện nay.
 
Hội thảo nhận được 06 tham luận, các diễn giả (GS.TS. Hồ Sỹ Quý, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội; PGS.TS. Đinh Ngọc Giang; GS.TS. Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Phạm Đình Nguyên, Giám đốc Quỹ NAFOSTED; PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện trưởng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người) đã tập trung điểm lại những thành tựu trong quá trình phát triển và chủ động hội nhập, những đóng góp của KHXH&NV vào sự phát triển ở các cấp trung ương và cấp địa phương trong quá trình đổi mới; làm sáng tỏ một số vấn đề môi trường chính sách có ảnh hưởng đến chức năng tổ chức bộ máy và con người trong các lĩnh vực KHXH&NV.
 
Hình ảnh: Hội thảo “Khoa học xã hội và Nhân văn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW: Thực trạng và định hướng phát triển trong thời gian tới” số 4
GS.TS. Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm trình bày tham luận tại Hội thảo

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự. Các diễn giả tham gia đều thống nhất để lĩnh vực KHXH&NV tiếp tục có nhiều hơn những đóng góp hiệu quả phục vụ sự phát triển của đất nước trong bối cảnh quốc tế mới. Theo đó, các đại biểu cho rằng, cần tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức về vai trò, vị trí của KHXH&NV; có sự đầu tư tương xứng với tầm quan trọng của ngành; phát triển đội ngũ chuyên gia; cụ thể hóa các chính sách pháp luật nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại nêu trong Nghị quyết 20-NQ/TW; bảo đảm môi trường thuận lợi để KHXH&NV phát huy vai trò tư vấn chính sách, tham gia xây dựng Đảng và nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy các công bố công trình nghiên cứu ra thế giới nhằm nâng cao vị thế, vai trò của KHXH&NV trên trường quốc tế.
 
Hình ảnh: Hội thảo “Khoa học xã hội và Nhân văn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW: Thực trạng và định hướng phát triển trong thời gian tới” số 5
Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng về vai trò của KHXH&NV đối với sự phát triển của đất nước. Những ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự sẽ được Ban Tổ chức Hội thảo tổng hợp, chắt lọc để có những ý kiến tham mưu đến các Bộ, Ban, ngành Trung ương nhằm đưa ra kết luận, tiếp tục tạo ra những đột phá mới trong sự nghiệp phát triển KHXH&NV nói riêng và khoa học công nghệ nói chung trong thời gian tới.
 
Theo Vass.gov.vn
 
 
Tags:
Tin cùng chuyên mục