Hoạt động khoa học » Đề tài nghiên cứu

Đề tài: Xây dựng các hình thức khu kinh tế liên kết với nước ngoài: nghiên cứu đánh giá các hình thức khu kinh tế ở Việt Nam và đề xuất mô hình khả thi sắp tới

08:00 - 23/11/2018

Nghiên cứu hình thức khu kinh tế liên doanh với nước ngoài; khảo sát nhận diện các hình thức khu kinh tế ấy hiện nay của Việt Nam và đề xuất mô hình khả thi.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Thị Phương Hoa
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Kinh tế Việt Nam
 
Thời gian thực hiện: 1/2015
 
Thời gian nghiệm thu: 21/3/2017
 
Nội dung nghiên cứu:
 
-         Nghiên cứu hình thức khu kinh tế liên doanh với nước ngoài; khảo sát nhận diện các hình thức khu kinh tế ấy hiện nay của Việt Nam và đề xuất mô hình khả thi.
 
-         Nghiên cứu hình thức khu kinh tế liên doanh với nước ngoài.
 
-         Khảo sát, nhận diện các khu kinh tế có liên doanh với nước ngoài của Việt Nam.
 
-         Đưa ra đề xuất mô hình khu kinh tế liên doanh với nước ngoài cho Việt Nam.
 
-         Đề tài xếp loại: Đạt.
 
BBT
Tags: TS. Đặng Thị Phương Hoa Đặng Thị Phương Hoa khu kinh tế liên kết với nước ngoài khoa học xã hội nghiên cứu khoa học Viện hàn lâm khoa học xã hội Viện Hàn Lâm Tạp chí khoa học xã hội
Tin cùng chuyên mục