Hoạt động khoa học » Đề tài nghiên cứu

Đề tài: Phong trào của người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam: nhận diện từ cách tiếp cận của ngành Nghiên cứu Văn hoá

09:09 - 17/05/2018

Phân tích tương tác giữa phong trào LGBT với bối cảnh văn hoá xã hội, kinh tế và chính trị Việt Nam và những nhân tố như công nghiệp hoá, đô thị hoá, toàn cầu hoá, phong trào LGBT trên thế giới, báo chí truyền thông, internet và mạng xã hội, nhà nước, xã hội dân sự và giới trẻ.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương
 
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Văn hoá
 
Thời gian thực hiện: từ tháng 1 - 2015 đến tháng 12 - 2016
 
Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 15 - 3 - 2017
 
Hình ảnh: Đề tài: Phong trào của người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam: nhận diện từ cách tiếp cận của ngành Nghiên cứu Văn hoá số 1
 
Hình ảnh minh họa
 
Nội dung nghiên cứu:
 
    + Làm rõ một số vấn đề lý luận từ cách tiếp cận văn hoá đối với phong trào đòi quyền bình đẳng của người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT).
 
    + Phân tích tiến trình hình thành và phát triển của phong trào LGBT ở Việt Nam, đặc biệt tập trung vào các nhà hoạt động xã hội, những người khởi xướng phong trào, các tổ chức phong trào xã hội, cũng như các hoạt động tập thể mà phong trào tạo ra trong tiến trình phát triển.
 
    + Phân tích tương tác giữa phong trào LGBT với bối cảnh văn hoá xã hội, kinh tế và chính trị Việt Nam và những nhân tố như công nghiệp hoá, đô thị hoá, toàn cầu hoá, phong trào LGBT trên thế giới, báo chí truyền thông, internet và mạng xã hội, nhà nước, xã hội dân sự và giới trẻ.
 
Đề tài xếp loại: Xuất sắc.
 
Bùi Hồng
 
Tags: Phạm Quỳnh Phương PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương Viện Nghiên cứu Văn hoá khoa học xã hội nghiên cứu khoa học Viện hàn lâm khoa học xã hội Viện Hàn Lâm tạp chí khoa học LGBT đồng tính
Tin cùng chuyên mục