Hoạt động khoa học » Đề tài nghiên cứu

Đề tài: Nghiên cứu và đánh giá tài liệu Hán Nôm về bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc

07:51 - 02/08/2018

Trên cơ sở dữ liệu Hán Nôm, khái quát một số hoạt động bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc qua các giai đoạn lịch sử; rút ra bài học và tư vấn chính sách trong việc quản lý tài liệu Hán Nôm về hoạt động bang giao Việt Nam và Trung Quốc.

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Đinh Khắc Thuân
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Hán Nôm
 
Thời gian thực hiện: từ tháng  7 - 2014 đến tháng 12 - 2016
 
Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 7 - 4 - 2017
 
Nội dung nghiên cứu:
 
     + Sưu tập, phân loại và đánh giá mức độ tin cậy về văn bản, giá trị về nội dung  của các nguồn tư liệu chuyên biệt về hoạt động bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (văn kiện, thư từ, chiếu biểu giữa các triều đình Việt Nam và triều đình Trung Quốc; những sự kiện, nhân vật lịch sử, các hoạt động bang giao cụ thể được chép trong các tài liệu khảo cứu về hoạt động bang giao; thơ văn bang giao, gồm thơ văn trao đổi, họa đáp giữa các nhà hoạt động bang giao hai nước, các sứ thần Việt Nam đi sứ và tiếp sử giả phương Bắc). Từ đó tiến hành dịch, chú nội dung những tài liệu có giá trị phục vụ nghiên cứu.
 
     + Trên cơ sở dữ liệu Hán Nôm, khái quát một số hoạt động bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc qua các giai đoạn lịch sử; rút ra bài học và tư vấn chính sách trong việc quản lý tài liệu Hán Nôm về hoạt động bang giao Việt Nam và Trung Quốc.
 
Đề tài xếp loại: Xuất sắc.
Tags: Đinh Khắc Thuân PGS. TS. Đinh Khắc Thuân Viện Nghiên cứu Hán Nôm tài liệu Hán Nôm Việt Nam Trung Quốc tạp chí khoa học khoa học xã hội
Tin cùng chuyên mục