Hoạt động khoa học » Đề tài nghiên cứu

Đề tài: Nghiên cứu phong cách học tiếng Việt bằng phương pháp định lượng

08:40 - 19/10/2018

Bằng phương pháp định lượng, đề tài nhận diện được phong cách ngôn ngữ; đặc trưng cơ bản của một phong cách ngôn ngữ; phong cách ngôn ngữ của một văn bản nhất định. Qua đó đánh giá mức độ đạt chuẩn phong cách của văn bản được tạo lập.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Thị Sao Chi
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Ngôn ngữ học
 
Thời gian thực hiện: từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016
 
Thời gian nghiệm thu: ngày 23 tháng 5 năm 2017
 
Nội dung nghiên cứu:
 
+ Tổng quan tình hình nghiên cứu phong cách ngôn ngữ trong ngôn ngữ học truyền các hướng; qua đó đề xuất các hướng nghiên cứu phong cách học bằng phương pháp định lượng.
 
Bằng phương pháp định lượng, đề tài nhận diện được phong cách ngôn ngữ; đặc trưng cơ bản của một phong cách ngôn ngữ; phong cách ngôn ngữ của một văn bản nhất định. Qua đó đánh giá mức độ đạt chuẩn phong cách của văn bản được tạo lập.
 
+ Đề xuất một số kiến nghị nhằm chuẩn hóa ngôn ngữ về mặt phong cách. Trên cơ sở quan điểm về chuẩn ngôn ngữ và phong cách ngôn ngữ, đề tài đưa ra những đánh giá ban đầu về hiệu quả của việc áp dụng phương  pháp định lượng vào nghiên cứu phong cách ngôn ngữ, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ hiệu quả hướng nghiên cứu mới, phong cách học định lượng.
 
Đề tài xếp loại: Đạt
 
BBT
 
Tags: Vũ Thị Sao Chi TS. Vũ Thị Sao Chi Viện Ngôn ngữ học tiếng việt phương pháp định lượng khoa học xã hội nghiên cứu khoa học Viện hàn lâm khoa học xã hội Viện Hàn Lâm Tạp chí khoa học xã hội
Tin cùng chuyên mục