Hoạt động khoa học » Đề tài nghiên cứu

Đề tài: Nghiên cứu phát triển làng kinh tế sinh thái bền vững qua một số mô hình làng sinh thái ở nước ta hiện nay

08:11 - 01/08/2018

Đề xuất quan điểm, giải pháp cho sự phát triển các làng kinh tế sinh thái – nhân văn cho các vùng ở nước ta giai đoạn 2020 tầm nhìn 2030.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. NCVC Nguyễn Thị Kim Dung
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Địa lí nhân văn
 
Thời gian thực hiện: từ ngày 27/5/2014
 
Thời gian nghiệm thu: 18/3/2017
 
Hình ảnh: Đề tài: Nghiên cứu phát triển làng kinh tế sinh thái bền vững qua một số mô hình làng sinh thái ở nước ta hiện nay số 1
 
Hình minh họa
 
Nội dung nghiên cứu:
 
- Làm rõ cơ sở lý luận của phát triển các làng kinh tế sinh thái – nhân văn (khái niệm; các thành tố cấu thành thể chế, tổ chức hoạt động: kinh nghiệm của một số nước trong khu vực.
 
- Phân tích thực trạng phát triển làng kinh tế sinh thái bền vững ở nước ta thời gian qua.
 
- Đề xuất quan điểm, giải pháp cho sự phát triển các làng kinh tế sinh thái – nhân văn cho các vùng ở nước ta giai đoạn 2020 tầm nhìn 2030.
 
Đề tài xếp loại: Khá.
Tags: Nguyễn Thị Kim Dung ThS. NCVC Nguyễn Thị Kim Dung Viện Địa lí nhân văn làng kinh tế sinh thái tạp chí khoa học khoa học xã hội
Tin cùng chuyên mục