Hoạt động khoa học » Đề tài nghiên cứu

Đề tài: Một số vấn đề về đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa: Từ góc nhìn Dân tộc học

14:35 - 31/05/2018

Chủ nhiệm đề tài là PGS.TS. Bùi Xuân Đính, TS. Nguyễn Thị Thanh Bình và quan chủ trì Viện Dân tộc học.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Bùi Xuân Đính, TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Dân tộc học

Thời gian thực hiện: từ tháng 1 - 2015 đến tháng 12 - 2016

Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 25 - 3 - 2017

Nội dung nghiên cứu:

+ Làm rõ thực trạng đời sống xã hội và đời sống văn hóa của các cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa hiện nay qua các điểm nghiên cứu; tác động qua lại giữa các yếu tố xã hội và văn hóa với sự phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng ngư dân vùng ven biển và hải đảo nói chung, vùng ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa nói riêng.

+ Chỉ rõ những khó khăn, thách thức đối với đời sống xã hội, văn hóa, sự phát triển của các cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa hiện nay.

+ Đưa ra một số kiến nghị và giải pháp về vấn đề xã hội, văn hóa của ngư dân, giúp các cộng đồng ngư dân có đời sống xã hội, văn hóa ổn định và phát triển, tạo động lực để vươn ra làm chủ biển khơi, phát triển kinh tế, góp phần khẳng định và giữ vững chủ quyền đối với vùng biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đề tài xếp loại: Khá.
 
 
 
Tags:
Tin cùng chuyên mục