Hoạt động khoa học » Đề tài nghiên cứu

Đề tài: Bước đầu nghiên cứu các di tích khảo cổ học dưới nước ở một số tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam

14:07 - 22/08/2018

Điều tra, khảo sát, đánh giá các di tích khảo cổ học dưới nước và bị chìm ngập ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên (xem xét chúng trong những điều kiện cảnh quan môi trường nhất định, trong mối liên hệ với các di tích ven biển ở phạm vi không gian và thời gian rộng hơn) để có cái nhìn đầy đủ hơn về các di tích này.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Bùi Văn Liêm
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Khảo cổ học
 
Thời gian thực hiện: từ tháng 1 - 2015 đến tháng 12 - 2016
 
Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 25 - 3 - 2017
 
Nội dung nghiên cứu:
 
    + Điều tra, khảo sát, đánh giá các di tích khảo cổ học dưới nước và bị chìm ngập ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên (xem xét chúng trong những điều kiện cảnh quan môi trường nhất định, trong mối liên hệ với các di tích ven biển ở phạm vi không gian và thời gian rộng hơn) để có cái nhìn đầy đủ hơn về các di tích này. 
 
    + Bước đầu tập hợp và hệ thống hóa nguồn tư liệu từ trước đến nay về các loại hình di tích khảo cổ học dưới nước và bị chìm ngập ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên, nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, người quan tâm những tư liệu và hiểu biết cập nhật về vấn đề này.
 
    + Trên cơ sở tư liệu về hệ thống di tích khảo cổ học dưới nước và bị chìm ngập ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và các nguồn tư liệu khác, đề tài bước đầu tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của chúng qua các tiêu chí: loại hình, cấu trúc, diễn biến và mối liên hệ với các di tích ven biển.
 
    + Kiến nghị với các cấp thẩm quyền trong việc bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa các di tích khảo cổ học dưới nước ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.
 
Đề tài xếp loại: Khá.
 
BBT
Tags: PGS.TS. Bùi Văn Liêm Bùi Văn Liêm Viện Khảo cổ học khảo cổ học khoa học xã hội nghiên cứu khoa học Viện hàn lâm khoa học xã hội Viện Hàn Lâm Tạp chí khoa học xã hội
Tin cùng chuyên mục