Hoạt động khoa học » Đề tài nghiên cứu

Đề tài: Báo cáo kinh tế năm 2015: chuẩn bị cho TPP

08:32 - 17/10/2017

Đánh giá cơ hội và thách thức của gia nhập WTO năm 2017 và năng lực của Việt Nam (gồm có năng lực của nền kinh tế và Chính phủ) trong việc tận dụng các cơ hội cũng như đương đầu với các thách thức....

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Đình Thiên

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Kinh tế Việt Nam

Thời gian thực hiện: 20/6/2014 đến 1/6/2016

Thời gian nghiệm thu cấp bộ: 17/7/2016

Hình ảnh: Đề tài: Báo cáo kinh tế năm 2015: chuẩn bị cho TPP số 1

Nội dung nghiên cứu:

- Đưa ra bức tranh về nền kinh tế trong năm 2005.

- Đánh giá cơ hội và thách thức của gia nhập WTO năm 2017 và năng lực của Việt Nam (gồm có năng lực của nền kinh tế và Chính phủ) trong việc tận dụng các cơ hội cũng như đương đầu với các thách thức.

- Đánh giá cơ hội và thách thức của gia nhập TTP năm 2014 và năng lực của Việt Nam trong việc tận dụng được các cơ hội cũng như giảm thiểu các thách thức từ TTP.

- Rút ra các bài học chính sách từ việc gia nhập WTO năm 2017.

- Rút ra các khuyến nghị chính sách từ cấu trúc TPP và thực trạng cũng như xu hướng cấu trúc của nền kinh tế Việt Nam.

Đề tài xếp loại: Khá

Tags: Trần Đình Thiên PGS.TS. Trần Đình Thiên Viện Kinh tế Việt Nam TPP khoa học xã hội nghiên cứu khoa học Viện hàn lâm khoa học xã hội Viện Hàn Lâm tạp chí khoa học
Tin cùng chuyên mục