Hoạt động khoa học

Đẩy mạnh trao đổi, hợp tác giữa Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và Tạp chí Thanh tra

08:08 - 27/08/2022

Ngày 26/8/2022, tại trụ sở Tạp chí Thanh tra, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tạp chí Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc nhằm trao đổi các kinh nghiệm trong hoạt động xuất bản tạp chí của hai đơn vị.

 
Tham dự buổi làm việc, về phía Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam có Tổng Biên tập Nguyễn Duy Lợi, Phó Tổng Biên tập Lê Minh Anh, đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc. Về phía Tạp chí Thanh tra có Tổng Biên tập Đào Trung Kiên, các Phó Tổng Biên tập, lãnh đạo Phòng Trị sự, Phòng Phóng viên - Biên tập.
 
Tại buổi làm việc, Tổng biên tập Nguyễn Duy Lợi đã khái quát chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam: là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, thực hiện chức năng công bố, giới thiệu và thông tin những kết quả nghiên cứu về những vấn đề lý luận, thực tiễn trong nghiên cứu khoa học khoa học xã hội và nhân văn trong và ngoài nước; tuyên truyền phổ biến quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị trong nước, quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
 
Hình ảnh: Đẩy mạnh trao đổi, hợp tác giữa Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và Tạp chí Thanh tra số 1

PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (Ảnh: Minh Nguyệt).

Ông Đào Trung Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra cho biết, Tạp chí Thanh tra là cơ quan báo chí của Thanh tra Chính phủ với 44 năm xây dựng, phát triển, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực hoạt động khác; là đơn vị có truyền thống đoàn kết; đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động được đào tạo bài bản, có trình độ; các ấn phẩm của Tạp chí Thanh tra được đảm bảo xuất bản đúng quy định, chất lượng ngày càng được nâng cao…
 
Hình ảnh: Đẩy mạnh trao đổi, hợp tác giữa Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và Tạp chí Thanh tra số 2

Ông Đào Trung Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra (Ảnh: Minh Nguyệt).
 
Với tinh thần cởi mở, hai bên đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, phát triển tạp chí giấy, tạp chí điện tử, như: việc cấp giấy phép, quản trị, quy trình xuất bản tin, bài, các thủ tục, quy trình để được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt là Tạp chí khoa học được tính điểm… Đồng thời, thời gian tới, hai đơn vị dự kiến, sẽ đẩy mạnh trao đổi, hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, đặc biệt là vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực khoa học xã hội, trong đó có khoa học thanh tra; tọa đàm khoa học về các vấn đề diễn ra trong thực tiễn đời sống, nghiệp vụ về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng.
 
Hình ảnh: Đẩy mạnh trao đổi, hợp tác giữa Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và Tạp chí Thanh tra số 3

Toàn cảnh buổi làm việc của Tạp chí Thanh tra và Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (Ảnh: Minh Nguyệt).
 
 
Bùi Hồng
 
Tags: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam Tạp chí Thanh tra PGS.TS Nguyễn Duy Lợi TBT Đào Trung Kiên
Tin cùng chuyên mục