Tin tức

Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

08:25 - 04/08/2018

Ngày 31/7/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự Hội nghị có các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Viện Hàn lâm; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm, các trưởng, phó Phòng và của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.
 
Tại Hội nghị, GS.TS. Đặng Nguyên Anh, ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thông báo nhanh nội dung của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
 
Hình ảnh: Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII số 1
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ sáu đến Hội nghị Trung ương lần thứ bảy; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017.
 
GS.TS. Đặng Nguyên Anh đề nghị cấp ủy các chi bộ trong và Đảng bộ trực thuộc Viện Hàn lâm tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy đến toàn thể cán bộ trong cơ quan.
 
Thanh Thủy
Tags: Hội nghị TƯ 7 GS.TS. Đặng Nguyên Anh khoa học xã hội nghiên cứu khoa học Viện hàn lâm khoa học xã hội Viện Hàn Lâm Tạp chí khoa học xã hội
Tin cùng chuyên mục