Tin tức

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam 2022

08:05 - 02/01/2023

Ngày 29/12/2022, tại trụ sở 26 Lý Thường Kiệt, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam cho biết: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tổ chức mỗi năm một lần, vì vậy Hội nghị mong nhận được những chia sẻ, góp ý về các mặt hoạt động của cơ quan trong năm 2022, ghi nhận những thành quả mà Tạp thể Tạp chí đã nỗ lực đạt được trong năm vừa qua; góp ý những vấn đề cần được cải thiện trong năm tới để Tạp chí làm tốt hơn, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các đồng chí góp ý cho công tác tài chính của đơn vị, báo cáo tổng kết công tác của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2021-2022 và bầu Ban thanh tra nhiệm kì 20203-2024.
 
Sau khi nghe Báo cáo Tài chính của đơn vị, Báo cáo tổng kết công tác của Ban thanh nhiệm kì 2021-2022, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và có những chia sẻ, đóng góp cho Bản báo cáo tài chính như: cần giải trình rõ những khó khăn của đơn vị với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khi bị cắt giảm kinh phí, nhất là đối với kinh phí của Tạp chí tiếng Anh trong bối cảnh Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam đang xây dựng lộ trình tham gia các chỉ mục quốc tế; mở rộng kết nối hợp tác để tăng các nguồn thu cho Tạp chí góp phần cải thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Về công tác thanh tra, cần sát sao hơn và phát huy hơn nữa chức năng giám sát các mặt hoạt động của đơn vị. Hội nghị cũng đánh giá cao những thành công của của Tạp chí trong năm 2022: các số tạp chí (12 số Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam và 6 số tạp chí Vietnam Social Sciences) đều xuất bản đúng kỳ hạn; Tạp chí đã tổ chức thành công 01 Hội thảo quốc tế, 01 Hội thảo cấp Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Hoàn thành 01 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, 4 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở và đặc biệt là sự đổi mới mạnh mẽ trong quá trình hội nhập quốc tế đã đạt được kết quả cụ thể, đó là từ số 9/2022 của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và số 4 tạp chí Vietnam Social Sciences, các bài viết được gắn mã DOI do Crossref cung cấp. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng tập trung đóng góp về những hạn chế, những điểm cần nâng cao hơn nữa trong các mặt hoạt động của đơn vị để năm 2023 Tạp chí hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn.
 
Hội nghị tiến hành bầu Ban thanh tra nhiệm kì 2023-2024, với sự nhất trí cao, Hội nghị đã bầu ra 3 đồng chí (Nguyễn Thị Thu Thủy – Phòng Hành chính – Tổng hợp; Nguyễn Đức Long – Phòng Biên tập tiếng Anh; Đào Thị Bích Hợp – Phòng Biên tập tiếng Anh) vào Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2023-2024.
 
Tất cả các ý kiến trong Hội nghị đều thể hiện tinh thần trách nhiệm xây dựng đơn vị ngày càng phát triển. Đồng chí Nguyễn Duy Lợi, Tổng biên tập đã thay mặt cho Ban lãnh đạo Tạp chí giải đáp các ý kiến đóng góp của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, giải đáp từng ý kiến với đầy đủ thông tin và đã nhận được sự nhất trí, đồng tình của toàn thể Hội nghị. Hội nghị đã tiến hành trong không khí đối thoại dân chủ, với tinh thần xây dựng cao. Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam 2022 được thông qua với 100% ý kiến tán thành.

 

Ban Biên tập

Tags: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam Hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Tin cùng chuyên mục