Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ KHXH VIỆT NAM

22:07 - 11/11/2017

.

Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp;

2. Phòng Biên tập tiếng Anh;

3. Phòng Biên tập tiếng Việt;

4. Phòng Tạp chí điện tử.

Các phòng có viên chức quản lý phòng và các nhân viên. Viên chức quản lý phòng do Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có văn bản thoả thuận, đồng ý của Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Tags: CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠP CHÍ KHXH VIỆT NAM
Tin cùng chuyên mục