Giới thiệu » Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

22:12 - 11/11/2017

.


Tổng biên tập
 
TS. Trần Tuấn Phong
Điện thoại: 84-4-39365700
Email: ttuanphong@gmail.com
 
Phó Tổng biên tập
 
TS. Vũ Thị Sao Chi
Điện thoại: 84-4-39365704
Email: saochi1210@gmail.com

Phó Tổng biên tập
 
TS. Lê Minh Anh
Điện thoại: 84-4-39363650
Email: maanthropology@yahoo.com
Tags: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam khoa học xã hội tạp chí khoa học
Tin cùng chuyên mục